sâmbătă, 13 octombrie 2012

79 / Cugetari

“Bunurile cele mai preţioase nu trebuie căutate, ci aşteptate. Fiindcă omul nu le poate găsi prin propriile forţe, iar dacă se por­neşte în căutarea lor, va găsi în loc de ele bunuri false, a căror falsitate nu va şti să o discearnă.”
Simone Weil

“Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatră şi devine soare. Nu ştim nici măcar dacă sorii au fost creaţi pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite sau pietrele pentru nevoia sorilor de a răspândi căldură. Ştim numai că, sori ori pietre, suntem cu toţii fără rost în lume de îndată ce rămânem unii fără ceilalţi.”
Panait Istrati

S-ar putea ca tu însuţi să nu fii luminos dar să fii conducător pentru lumină. Unii oameni, fără să fie genii, au o putere remarcabilă de a stimula geniul în alţii.”
Arthur Conan Doyle

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu