sâmbătă, 13 octombrie 2012

75 / Vorbe de duh

“Când ai picioarele obosite, du-te înainte cu inima.”
Paolo Coelho

“Toate obstacolele ne par ca ziduri. Problema e să le tratăm drept oglinzi, sau ferestre: să ne răsfrângem, analitic, în ele, sau să vedem prin ele zarea care le transcende. Dar nu numai obstacolele sunt ziduri. Totul poate deveni zid, dacă funcţionează ca blocaj: şansa cea bună, reuşitele, fericirea însăşi. Binele şi răul sunt, nediferenţiat, ziduri latente. Trebuie să le şlefuieşti până la reflex şi transparenţă.”
Andrei Pleşu

“Lumea va fi condusa de oameni capabili să înveţe, să se dezveţe şi să înveţe din nou.”
Alvin Toffler

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu