marți, 27 noiembrie 2012

168 / citate

“Spiritul de analiză, de cercetare şi de comparaţie, este întotdeauna dovada unei inteligenţe superioare. În sufletele trufaşe şi tari, acest spirit sădeşte îndoiala şi răzvrătirea împotriva altora. În sufletele timide şi gingaşe, acesta sădeşte îndoiala şi răzvrătirea împotriva lor înseşi. Pe cei dintâi îi condamni, dar se iartă ei singuri. Pe cei din a doua categorie îi ierţi, dar se condamnă ei singuri.”
~.~
“La unii oameni, deprinderea cu suferinţa şi nenorocirea e atât de înrădăcinată, încât judecata lor refuză să admită posibilitatea unui viitor care, pentru un număr însemnat din ei, ar constitui o existenţă demnă de invidiat…”
Eugene Sue

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu